Adoptie als optie

24 april 2017, door Marjet Winsemius
3 min

Een kind krijgen is nooit vanzelfsprekend. Lukt het niet via de “gewone” weg, of wil je wel graag een kind, maar houdt bijvoorbeeld de gedachte aan overbevolking en armoede je tegen, dan kan adoptie een alternatief zijn. In ons land is ongeveer 80% van alle adoptieouders ongewenst kinderloos. De overige 20% bestaat uit ouders die om verschillende redenen geen eigen tweede kind kunnen krijgen, of ouders die adopteren uit ideële overwegingen. Er zijn verschillende vormen van adoptie, toch hebben ze allemaal iets gemeen: adoptieprocessen zijn ingewikkeld en emotioneel zwaar. Ze nemen vaak jaren in beslag en zijn aan veel strenge regels en voorwaarden gebonden. Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie aanbiedt.

Wil je inderdaad graag adopteren? Het aannemen van een kind is aan vele – soms complexe – regels gebonden. Behalve het verplicht volgen van een voorichtings- en begeleidingstraject, heb je bijvoorbeeld toestemming nodig van de rechtbank. Hiertoe moet je via een advocaat een adoptieverzoek indienen. Over deze procedure en de verschillende regels en voorwaarden staat gelukkig veel online. Kijk op de site van de Rijksoverheid en bij de rechtbank.

Wil jij meer van dit soort praktische tips op het moment dat jij ze nodig hebt? Schrijf je dan in voor de WOWW en blijf op de hoogte.

Wat ouders willen weten


Terug naar overzicht

Leave a Reply