Prinsjesdag in een notendop voor families

26 oktober 2018, door Marjet Winsemius
3 min

Graag vatten wij de Troonrede voor je samen als het gaat om gezinnen, families en kinderen.

Als wij hem zouden samenvatten dan is de boodschap: Het gaat goed met Nederland, maar we moeten samen verder bouwen voor nu en toekomstige generaties.

Als we verder toespitsen op gezinnen, families en kinderen dan blijkt het volgende:

De woorden familie en gezin kwamen niet voor in de Troonrede. Kinderen wel en wel als volgt:

‘Er leven vragen: kunnen wij en onze kinderen blijven rekenen op goede zorg, een betaalbaar huis, een baan, goed onderwijs, een veilige buurt, een schone leefomgeving en een goed pensioen?’

‘Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken.’

‘Ook onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op goede en voor iedereen toegankelijke zorg. Daar moeten we nu aan werken, want de groep ouderen wordt groter en de ontwikkeling van nieuwe medische technieken en medicijnen staat niet stil.’

‘Het kabinet investeert daarnaast fors extra in voor- en vroegschools onderwijs, zodat de jongste kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen.’

‘De energietransitie, de veiligheid op straat, de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland, maar ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling – het vraagt allemaal om bestuurlijke samenwerking.’

Ook werd het geboorteverlof genoemd:

‘Omdat een moderne arbeidsmarkt rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, wordt het geboorteverlof voor partners verlengd van twee dagen tot maximaal zes weken.’

Wil je de gehele Troonrede lezen? Ga dan naar de site van de Rijksoverheid.


Terug naar overzicht

Leave a Reply